Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

PSAKD, Amasya’nın Yassıçal köyünde düzenlenen ‘Hıdırellez Cemine’ sert tepki gösterdi

 Pir Sultan Abdal Derneği ( PSAKD) Amasya’nın Yassıçal köyünde düzenlenen “Seyit Erkonaş “ Babayı Ama Etkinliği ve Hıdırellez Şenlikleri’ne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Prof.Dr Kutman Ersanlı’nın,  Coşkun Kökel’nin, Hürrem Er’in, Bayram Zorgül ve Erkonaş Baba Dernek Başkanı Nevzat Demir’in birlikte  katıldıkları anma etkinliğinin içeriğine  ve  düzenlenen ”Hıdırellez Birlik Cemi”nın kaplarının herkese açıkl olmasına tepki gösteren PSAKD açıklaması şöyle:
”Amasya ili Yassıçal köyünde düzenlenen “Seyit Erkonaş “ Babayı Ama Etkinliği ve Hıdırellez Şenliklerine Prof.Dr Kutman ERSANLI, Coşkun KÖKEL, Hürrem ER, Bayram ZORGÜL, Erkonaş Baba Dernek Başkanı Nevzat DEMİR katılmışlar ve Hıdırellez Birlik Cemi düzenlemişlerdir.
Devlet erkanının da bu ceme katıldığı belirtilmiştir. Alevilerin inanç merkezlerini tanımayanların, cemlere kimin girip kimin girmeyeceği belliyken öyle hiç bir sorun yokmuşcasına ceme girmeleri bizleri derinden yaralamıştır.Amasya şehrinde düzenlenen
Aleviliği yasaklı bir inanç gibi görenlerin, dergah ve türbelerimizi vakıflar üzerinden Diyanetin kontrolüne sokanların bu ziyaretlerini iyi niyetli bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Etkinliği düzenleyen heyet İl Müftüsü Durmuş Ali Ayvazı makamında ziyaret etmiş ve etkinliğe katılmalarını istemiştir. Dünyada Sağır Sultan da duydu ki Diyanet Anayasaya aykırı, onun ötesinde Alevi inancını kabul etmeyen, saygı duymayan, yok sayan bir anlayışa sahiptir. Bu tutumu kesinlikle kınıyor reddediyoruz.
Biz Aleviler yüzlerce yıldır inançsal törenlerimizi, ritüellerimizi Yola ikrar vermiş yol hizmetçileriyle beraber yürüttük. Bizim cemlerimizde erkek, kadın, genç, yaşlı yoktur. Onun için yol ulumuz Hünkâr Hacı Bektaş-i Veli:
“Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde
Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde
Bizim nazarımız da erkek dişi farkı yok
Noksanlık, eksiklik senin fikirlerinde” demiştir.
Bizler o yolun yolcusuyuz, Alevi inancına saygı duymayan, Alevi canlarımızın oylarını alma, onları değiştirip, dönüştürme çalışmaları yürütenleri bizler yakından takip etmekteyiz.
Bugün Cami, Kilise, Havra, Sinegog ibadethane sayılırken Cem Evleri konut, daire, ev statüsündedir. Bugün Alevilere kamusal alanda yeteri kadar yer verilmemektedir. Ben Alevi inancına sahibim diyen, bir vali veya üst düzey bir yetkili görebiliyor muyuz?
Bizler Yol ulularımızı anarken, Hıdırellez Bayramımızı yaparken her şeyden önce gönülleri birleriz, razılık, rızalık alırız. Şunu iyi biliriz ki can, candan razı olmaz ise o yerde gönüller birlenmez. Dün kılı kırk yararak yürüttüğümüz erkânlar, ne oldu da bu gün yol ile hiçbir bağı ilgisi, ilişiği olmayan, Aleviliği yok sayan fetvalar verenlerle beraber anma etkinliklerine, bayramlara dönüştü? Yarın Teberra, Tevalla darına durduğunuzda nasıl Allah, Eyvallah diyeceksiniz?
Alevi hareketinin örgütlü gücü olarak bu faaliyeti yürütenlerin gerçek amaçlarını çok iyi biliyoruz. Kimi Ocak mensubu kişilerin veya cemevi, dernek ve vakıf başkanlarının Alevi değerlerini siyaset ve çıkar ilişkisi içerisinde kullanmalarını asla kabul etmiyoruz. Dün o kurumu temsil edenleri Cami – Cem evi projelerinde gördük. Bunların bir daha halkımıza zarar vermelerine müsaade etmeyeceğiz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.