Türkiye’de ve Avrupa’da faaliyet gösteren Alevi Bektaşi federasyonları, yöneticileri ve temsilcileri “Yolda Birlik, Mücadele’de Birlik” başlığı ile İstanbul’da, Garip Dede Dergahı’nda bir araya geldiler. Yapılan ortak açıklamada: “Yolda Birlik, Mücadelede Birlik için Kararlıyız” mesajı verilirken; AABK, ABF, Cem Vakfı, PSAKD, ADFE, AKD, AVF, DAD ve birçok Bağımsız Alevi kurumu toplantı sonrası çekilen aile fotoğrafında yerini aldı. Bu fotoğraf temsil olarak, bugüne kadar çekilen fotoğraflar arasında; en geniş katılımın olduğu aile fotoğrafı oldu.

Alevi kurumları “Yolda birlik mücadelede birlik” şiarıyla İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Garip Dede Dergahı’nda bir araya geldi. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Cem Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Alevi Kültür Dernekleri (AKD), Alevi Dernekler Federasyonu (ADFE), Alevi Vakıflar Federasyonu (AVF) ve Demokratik Alevi Derneği (DAD) ve bağımsız Alevi Kurumlarının yer aldığı toplantıda; Aleviler üzerindeki baskılar ve buna karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğine ilişkin yöntemler masaya yatırıldı. Toplantıya Alevi kurum başkanlarının yanısıra, HDP’nin Alevi vekilleri Ali Kenanoğlu, Zeynel Özen, Kemal Bülbül, CHP Milletvekili Ali Şeker, CHP’li Orhan Sarıbal ve çok sayıda Alevi yurttaş katıldı.

Toplantı Çerağ uyandırması, canların semah dönmesi ve Muharrem Temiz’in seslendirdiği deyişlerle açıldı.

“Lâik ve demokratik bir Türkiye için Alevi kurumları olarak bir arada ortak mücadele edeceğiz” vurgusunun yapıldığı toplantı bugüne kadar yan yana gelmekte zorlanan birçok Alevi kurumunu da yan yana getirdi.

ALEVİ FEDERASYONLARI BİRLİK İÇİN BULUŞTU

Cem Vakfı, Avrupa Alevi Kurumları ve Türkiye’de ABF’ye bağlı dernekleri ilk defa bir araya getiren toplantıyı; Celal Fırat, Lâle Tunç ve Nevin Kamilağaoğlu’nun yönetti.

Toplantıda çok sayıda kurum temsilcisinin yanı sıra; Celal Fırat, Mehmet Ali Çankaya, Hüseyin Mat, Doğan Demir, Gani Kaplan, Erdoğan Döner, Remzi Akbulut, Turgut Öker ve CHP milletvekilleri Orhan Sarıbal, Ali Şeker, HDP milletvekilleri Kemal Bülbül, Ali Kenanoğlu, Zeynel Özen, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’de birer konuşma yaptı.

CAN, YOLDAŞLIK, YARENLİK”

Açılış konuşmasını Alevi Dernekler Federasyonu (ADFE) Genel Başkanı Celal Fırat yaptı. Kapitalizmin tüm halkları kendi norm ve standartlarına uydurma yöntemi için kışkırtmakta ve istedikleri ülkelere bu güçleri yerleştirmeye çalıştığını belirten Fırat, “Bizleri zehirlemek isteyen gerçeklerin çocuklarımıza vaat ettiğimiz bir yaşamı nasıl bir tezgah üzerinde devindiğini konuşacağız. Yani yaşadığımız baskı ve zulümlerle kendini açık eden dayatılmış düzeni konuşacağız. Kendimizi küçük görme ve gücümüzün farkında olmama, yani bize dayatılan niteliksiz sosyokültürel alt yapının nedenini konuşacağız, sorgulayacağız. Uzak ve yakın coğrafyadaki canlarımızla inancımızın temeli olan rızalık, can, yoldaşlık ve yarenliği paylaşacağız.” dedi.

ALEVİ KÖYÜNE CAMİ PROJELERİ BİTMİYOR”

Laik ve bilimsel eğitimin her çocuk için hak olduğunu belirten Fırat, Türkiye’deki eğitim müfredatının da bu anlayışla yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Fırat; “Sünni İslam damarını besleyen devlet Alevi köylerine cami yapmaya devam ediyor. Alevi köylerine cami projesi uygulanan asimilasyon taktiklerinden biridir. Köye alt yapı, yol, su hizmeti karşılığında devlet bürokrasisinin dayattığı Alevi köyüne cami projeleri bitmiyor. Yüzyıllardır devlet kurumu veya kişiler bizlerin ibadethanesini belirlemeye çalışıyor. Bizlerde ısrarla ve dirençle bir inancın ibadethanesine, ibadetini nasıl yaptığına, nasıl yapacağına yalnız o inanca gönül vermiş olanlar belirler.”dedi.

ALEVİ ÖRGÜTLERİ OLARAK BİR OLACAĞIZ”

Ardından söz alan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu İkinci Başkanı Mehmet Ali Çetinkaya, Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da Alevilerin asimile edilmeye çalışıldığını dile getirdi. Asimilasyon için türlü tezgahların planlandığını belirten Çetinkaya, “Avrupa’dan Türkiye’ye gelen çok sayıda canımız Türkiye’ye giriş yapmadan geri dönmek zorunda kaldı. Bu canlarımız geri çevrildi. Avrupa’daki Alevi dernekleriyle Türkiye’deki dernekleri birbirinden ayırmaya çalışıyorlar. Türkiye’deki Alevi hareketlerle Avrupa’daki Alevi hareketleri buluşturmayı ve ortak noktada hareket etmeyi yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz.”dedi.

ORTAK HAVUZ OLUŞTURULMALI”

Demokratik Alevi Derneği Eş Başkanı Selda Güneş,cemevlerinin sadece cenaze erkanlarının gerçekleştirildiği mekanlara dönüştürüldüğüne dikkat çekerek, eşit yurttaşlık mücadelesi yönünde hukuk komisyonunun oluşması gerektiğini kaydetti. Güneş, “Sorunların konuşulduğu bir havuz ve kadın meclisi oluşturulmalı” dedi.

SADECE ALEVİLERİN SORUNU YOK”

Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Genel BaşkanıDoğan Demir de, Yolda birlik konusunda kurumların samimi ve kararlı durması gerektiğini vurgulayarak başladığı konuşmasında, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Demir; “Bu ülkede sadece Alevilerin sorunları yok.” Diyerek sürdürdüğü konuşmasında, Süryanilerin ve çeşitli inançların yaşadıkları sorunlara değindi. Bu ülkede tüm farjklılıkların bir arada mücadele etmesi gerektiğine vurgu yaptığı konuşmasında, Turgut Öker’e açılan davalara gönderme yaparak; Öker üzerinden Alevilere ders verilmeye çalışıldığını kaydetti. Demir; “Herkes haddini bilmek zorunda” diyerek; Alevilerin farklılıkları ile zenginleştiğine ve birlikte bir güç oluşturması gerektiğine vurgu yaptı.

ALEVİLİK SORUNU GENEL BAŞKANLARIN KEYFİNE BIRAKILAMAYACAK KADAR ÖNEMLİ”

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Onursal Başkanı Turgut Öker, “Önemli ama geç kalınmış bir toplantı” diyerek sözlerine başladı. “Alevilerin birliğini sağlamak zor değil” diyen Öker, bugüne kadar yan yana gelinememesi nedeniyle herkesin bir özeleştiri yapması gerektiğine vurgu yaptı. Öker, Aleviliğin bir coğrafyaya sıkıştırılacak bir inanç olmadığını belirtti.

1 MİLYON KİŞİYLE MECLİS’E GİDİP AÇIKLAMA YAPALIM”

Alevi Vakıfları federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut da konuşmasında “Sosyal, inançsal sorunlarımız var. Birlikte olursak aşamayacağımız sorun yok. Çocuklarımızı Sünnileştiriyorlar” dedi. Akbulut, “1 milyon kişiyle Meclis’e gidelim ve basın açıklaması yapalım” önerisinde bulundu.

BİZİ BİR ARAYA GETİREN ÜST KİMLİĞİMİZ ALEVİLİKTİR

Milletvekilileri, Belediye başkanları ve Ferklı dernek başkanlarının bu toplantı ile bir araya geldiğini ifade den Avrupa Alevi Birlikleri Genel Başkanı Hüseyin MAT; hepimiz Aleviyiz, Bektaşiyiz, Kızılbaşız dedi. toplumların aslında yapamadıklarını çok konuştuğunu vurgulayan MAT; Yolda birliği sağlayamadığımız için Alevi kurumlarının sürekli gündemine aldığını söyledi. Bugüne kadar birlik ve beraber konusunda yol alamamışsak ve bunu da dert edinmişsek bu bizim büyük bir eksiğimizdir dedi.

DEMOKRATİKLEŞME ŞART”

“Birliğe çok fazla ihtiyacımız var” diyen Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan ise, mahallelerde örgütlenmeler yapılması gerektiğinin altını çizdi. Kürt sorunu çözülmeden Alevi sorununun çözülemeyeceğini ifade eden Kaplan, demokratikleşmenin şart olduğunu kaydetti.

ALEVİCİLİK YAPMAMALIYIZ”

Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner de, “Sevgi, hoşgörü nerede varsa Cem Vakfı orada olacaktır” dedi. “Hepimiz Aleviyiz ama Alevicilik yapmamalıyız” diyen Döner, toplantıların devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Döner, “Sorunlarımızı toplumla birlikte çözebiliriz” dedi.

ALEVİ ÖRGÜTLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA: YOLDA BİRLİK, MÜCADELEDE BİRLİK IÇİN KARARLIYIZ

“Yolda birlik, mücadelede birlik” şiarıyla Küçükçekmece’de bulunan Garip Dede Dergâhı’nda bir araya gelen Alevi örgütleri, sonuç bildirgesini açıkladı.

Siyasal iktidarın suskun bir toplum yaratma politikasına karşı Avrupa ve Türkiye’deki kurum temsilcilerinin ‘Yolda Birlik, Mücadelede Birlik’ şiarı ile Garip Dede Dergahı’nda bir araya geldikleri belirtilen açıklamada, Dünyanın bir kaos, ekonomik, sosyal çöküntü içerisinde olduğu ve demokrasi ruhunun can çekiştiği kaydedildi.

Türkiye’de lider esaslı politikaların toplumlara dayatıldığı ve toplumsal olarak tüm sosyal dinamiklerin çözüm üretme gücü elinden alınarak merkezi iktidarlar tarafından teslim alınmak istendiğinin altı çizilen sonuç bildirgesinde, Alevilerin bu baskı ve tekleşen yaklaşımları karşı yeniden bir mücadele sürecini başlatacakları belirtildi.

ALEVİLER ANAYASAL OLARAK TANINMAMAKTA”

Alevi kurumlarının birlikteliğinin önemine vurgu yapılan açıklamada, Alevilere yönelik asimilasyon politikalarının devam ettiği belirtilerek, “Geçmişte olduğu gibi bugünde Alevi köylerine cami yapılmakta. Çocuklarına zorunlu ve uygulamalı din dersi dayatılmakta. İnancı hakir görülmekte, evleri işaretlenmekte, iktidar baskısı ile asimilasyona tabi tutulmaktadır. İnsanlar ekonomik sıkışmışlıklar altına intihara sürüklenmektedir. Aleviler Anayasal olarak tanınmamaktadır. Tanınmayan bir toplumun koşulsuz direnme ve mücadele hakkı vardır. Bu hak inancımızın önümüze koyduğu tarihsel bir sorumluluktur” denildi.

DEMOKRASİ İÇİN TÜM DİNAMİKLERLE ORTAK MÜCADELE”

Türkiye de süren antidemokratik sistemin tek adam yönetimine dönüştüğü vurgulanan açıklamada, Laik demokratik cumhuriyet değerlerinin işleyemez duruma geldiği ifade edilerek demokrasi için tüm dinamikler ile ortak mücadeleye acil ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi.

Yerel yönetimlere atanan kayyımlara da değinilen açıklamada, “Yerel yönetimler kayyum zihniyeti halkın temsil ve iradesi teslim alınmakta ve muhalefet üzerinde bir tehdit aracı olarak kullanılmaktadır. Türkiye’nin iç barış ve huzura ihtiyaç vardır. Bu durumu değiştirmek için toplumsal dinamiklerin Türkiye toplumunun çıkarına bir araya gelmesi ve ortak mücadele hattı oluşturması gerekmektedir. Bugüne kadar izlenen muhalif yaklaşım bu dönüşümü karşılamaktan uzaktır” denildi.

ALEVİ KURUMLARINDA KADIN TEMSİLİYETİ AZ”

Açıklamanın devamında şunlar belirtildi;

“Avrupa’daki Aleviler sadece Alevi kimliklerinden dolayı sınır kapılarından geri çevrilmektedir. Bazılarına 5 yıl ülkeye girmesi yasaklanmıştır. Türkiye içerisinde ki Aleviler de gerekçesiz gözaltına alınmakta, evleri işaretlenmekte, cem evlerimizin statüsü kabul edilmemekte davaları devam etmektedir. Medya aracılığı ile türlü yöntemlerle Alevi inancına hakaret edilmektedir. Zeynep Yıldırım iddianamesi hazırlanmadan içeride tutulmaktadır. Turgut Öker yurtdışı yasağı konmuştur. Akd Sultangazi Pir Sultan Cemevi yıkım kararı davası şube başkanı Zeynel Odabaş’ın yargılanma süreci devam etmektedir.”

Alevi kurumlarında yönetim kademelerinde kadın temsiliyetinin azlığından bahsedilen açıklamada,  Alevi kurumların bu durumu gündemlerine alarak Alevi inancının düsturu ile yaklaşmaları istendi.

Son olarak açıklamada Alevi kurumlarının birlikte mücadele etmesi çin üç ayda bir toplantıların olması ve sürece tüm Alevi kurumlarının dahil edilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Bir Yol Gazetesi

biryolgazetesi@gmail.com