Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

HİROŞİMA / NÂZIM HİKMET

Kız Çocuğu, Nazım Hikmet tarafından yazılan ve Hiroşima’da atom bombasıyla yedi yaşındayken öldürülen bir kız çocuğunun on yıl sonraki barış çağrışını anlatmaktadır. Savaş karşıtı bir mesaj olarak birçok başarı kazanmış ve bestelenmiştir.Şiirin teması “barışa çağrıdır”. Şiir bir kız çocuğunun ağzından savaşın kötülüklerini anlatmaktadır.
Şiirin görünüm anlamı yedi yaşındaki bir kız çocuğunun savaş sırasında yaşadıklarını anlatmaktadır. Derin anlamı ise savaşlarda ölen masum çocukların ölmek yerine şeker yemeleri gerektiğidir. Bunun için: “Çalıyorum kapınızı/ teyze, amca bir imza ver/ çocuklar öldürülmesin/ şeker de yiyebilsinler.” dizelerini örnek gösterebiliriz. Şair çocuğun ağzıyla barışa çağrı yapmaktadır.
Şiirde söz sanatı yoğun olarak kullanılmamıştır. Genel olarak şair sade bir dil kullanılmıştır: “Şeker bile yiyemezler ki/ kaat gibi yanan çocuklar.” dizelerinde benzetme sanatı görülmektedir.
Şiirde sözcük türleri olarak fiil ve isimleri yoğunluğu dikkati çekmektedir. Şiirde geçen özel isim de ayrıca önem arz etmektedir. Hiroşima bize Japonya’yı ve İkinci Dünya Savaşı’nı çağrıştırır.
Nazım’ın “Kız Çocuğu” şiirinde devrik ve kurallı cümlelere de rastlanmaktadır. “Kapıları çalan benim/ kapıları birer birer/ gözünüze görünemem/ göze görünmez ölüler.” Dizelerinde devrik ve kurallı cümlelere örnek vardır. Ayrıca olumlu ve olumsuz cümle örnekleri de vardır.
Şiir üslup olarak ele alındığında oldukça sade bir dil karşımıza çıkar. Nazım benzetme sanatı dışında herhangi bir söz sanatına yer vermeyerek yalın anlatımı seçmiştir. Bu durumda okuyucuya şiirin vermek istediği mesajı kolayca anlama fırsatı vermektedir.
Şiirde kullanılan “kaat” sözcüğü “kağıt” sözcüğünün çocuğun ağzından ifade edildiği biçimde söylemiştir. Şairin çocukların savaşta nasıl öldüğünü çocukca ve masumca büyüklere anlatması bakımında önemlidir.
Şiirde Nazım’ın yaşadığı dönem de dikkate alınırsa 2.Dünya Savaşı sonrasında olanların anlatıldığı görülür. Hiroşima özel adının kullanılması çok açık bir şekilde 2.Dünya Savaşında Japonya’ya atılan atom bombasıyla ölen masum çocukların yaşadığı dramı görmekteyiz.
Şiirde imge barışa çağrı olarak görülmektedir. “Benim sizden kendim için/ hiçbir şey istediğim yok/ şeker bile yiyemez ki/ kaat gibi yanan çocuk” dizeleri şairin çocukların ölmemesi ve şeker yemesi gerektiğini, savaştan ölen başka bir çocuğun ağzından ifade etmesidir.

Bir bulut vardı dünyada
işi: öldürmekti yalnız.
Bu bulut bu kızcağızın
öldürdü nineciğini,
külünü göğe savurdu.
sonra, yine apansızın
gelip babasını vurdu,
sonra da kızın kendini.
Ve doymadı ve doymadı
yeni kurbanlar arıyor.
Atom ölümüdür adı,
karanlıkta bağırıyor.
Büyük bir birlik kuralım,
canavarı susturalım.
Savaş cengine gidelim,
canavarı yok edelim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.