Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

EZİDİ İNANCINDA MEZHEPLER

-Dogu Fırat Ceylan / Araştırmacı-
Ezidilikte gizemini koruyan gizemlerden bir tanesi de mezheplerdir. Ezidilikte üç mezhep var bunlar; Şemşani, qatani ve Adanidir. Ezidiler ve bu üç mezheplerde aralarındaki Hed u sed denilen kast sistemini görmekteyiz.
Semavi inançlardan etkilendigini mezhepsel oluşumda da görmekteyiz. (Yahudilikteki) Samiriler, Sadukiler, Farisiler Esenliler, (Hırıstıyanlıkta) Katolikler, Ortodokslar, Protestanlar, (İslamiyette) Hanefi, Maliki, Şafii ve Hembeli benzeri Ezidilikte de görüyoruz.
Ezidilikte de Şemsaniler, Adaniler ve Kataniler olarak üç ana mezhep olarak bölünmelere ayrılmış. Peki kimdir bu üç mezhep. Neden Şeyh Adıya ile başlıyor bu mezhepler. Adaniler kimlerdir: Şeyh Adiye ailesinde ve kendilerini bu aileye yakın görenler, yani kendilerini Ezdilikte üst tabaka görenlerin oluşturdukları bir seçkinler veya yüce görenlerdir. Tıpkı İslamiyetteki kendilerini Muhammedin ailesinden olduklarını söyleyenSeyyidilerin bir benzeridir.
Bu mezhepte Mir, Şeyh zengin aileleri, kurum ve liderlik konumunda olanları alenen görmekteyiz. İşte burada anlıyoruz ki Şeyh Adiyenin kimi örnek aldıgını. Kimine göre Adanilerin kayıp
Yahudilerin, kayıp Ad kavmi oldugunu söyleyende var.
Şemşaniler kimdir nereden gelmektedirler: Şemsaniler bugün kendilerini Ezidi bilenlerin özbe öz kökenleridir, yani Şemsilerdir. Aslında Yarasaniler, Alevi ve Kakai Haqullahların ve Dürziler, Ezidilerle aralarındaki dört kutsal element hava, su, ateş ve toprak gelenegi de işte bu saydığım birbirine yakın inançların ana kökeni Şemsanilik olduğunu buradan görebiliriz.
Bu ayrışmadan sonra İslamiyetin ağır baskılarının sonucu kimi Şemsiler naçar kaldıklarından kendilerini Alevilik, Yersanilik ve Ezidilik içinde gizlemişler. Bugün Ezidi inancı içerisinde üç mezhepten biri olan kendine Şemsani dedikleri aslında Şemsanilerdir. Ezidilerde eğer hala güneş ve ateş kutsalsa işte bu inancın etkisi vardır.
Dikkate şayandır Ezidilik içerisinde kendilerini Şemsani diyenlerin yaşam şekilleri az da olsa Ezidilikten farklıdır. İşte Ezidilerin Alevilik ve Yarasanlara yakın olması ve görülmesi bu mezhepten gelmedir.
Qataniler: Daha çok mistik bir tutumu var Kataniler biraz daha yapılanma şekli müzik eşliginde magie yani sihirsel bir anlayış biçimi var daha dogrusu pirlerin ve kanalların kendini dinin
hizmetine verenlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir