Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

ISPARTA’DA BİR CEMEVİ AÇILIŞI DENEMESİ

-Hüseyin Akpınar-
25 Eylül 2021 tarihinde, Isparta’da yapılan bir Cemevi’nin açılışı yapılacaktı ki, Cemevi açılışı sırasında meydana gelen karışıklıklar ve bu karışıklıkların yarattığı siyasi ve psikolojik ortam, bu ne biçim bir Cemevi açılışı denilecek bir sonuç bıraktı. Konunun doğru anlaşılması arzusu, bizi bu yazıyı kaleme almaya yöneltti. Yazının amacı, açılış esnasında meydam gelen karışıklıkarı ve nedenlerini doğru değerlendirerek, gelecek çalışmalar için yeni dersler çıkarmak olacaktır.
Konuyla ilgili elimizde varolan kaynaklar, yazıda ileri sürülen düşünceleri kanıtlayacak niteliktedir, böyle bir değerlendirmeyi yapabilecek derecede yeterlidir.
Daha önceleride sözlü ve yazılı açıklamalarımda belirttiğim gibi, Anadolu Alevileri’nin örgütlü hak arama ve hak alma mücadelesindeki sürekliliği ve dayanıklılığı, Devleti, Siyaseti ve bütütn düğer ilgili kurumları, Aleviler konusunda yeniden tavır belirlemeye ve yeniden konumlanmaya zorlamaktadır. Otuz yıldır örgütlenen Anadolu Alevileri, otuz yıl öncesinin Aleviler’i değiller. Bu hem toplumsal bütünleşme(örgütlenme) ve hemde bilinçlenerek özgürleşme bakımından böyledir.
Gelinen yerde, Devletin, siyasetin ve kurumların dillendirdiği gibi, bir ‘Alevi Sorunu’nun olmadığı, tam aksine, Devlet, siyaset ve kurumları tarafından, diğer azınlıklara olduğu gibi, Aleviler için hayatın her alanında yaratılan sorunların var olduğu anlaşılmıştır. Bütün kamuoyu ve özellikle Aleviler bunun bilincine varmışlardır. Bu bilince henüz varamayan Aleviler’in yanında, varmak istemeyen ve devlet tarafından kullanılmak için beslenen ‘Aleviler’de bulunmaktadır. AKP, MHP, vb gibi siyasi partilerde bulunan Aleviler’in varlığını ve faaliyetlerinin başka türlü açıklayamayız.
Cemevi Açılış Proğramı
25ve 26 Eylül 2021 gönleri için, açılış proğramı olarak yayınlanan afişlerde, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in yanında, Isparta Cemevi başkanı Sabriye Aydın’ın ismi olduğu gibi, Almanya’dan(Hüseyin Mat, Veli Aydın,Özkan Lafatan, Cafer Kaplan ve Hasan Ali İçlek) ve Türkiye’den(Celal Fırat, Gani Kaplan, Ercan Geçmez ve Veliyettin Ulusoy) gibi önemli Alevi kurum başkanlarının isimleride mevcut bulunmaktadır. Yani, en azından bu proğram afişleri gösteriyorki, katılımcılar önceden birbirlerinden haberdarlardı ve hiç kimse oraya gözleri bağlı götürülmedi. Ortak bir Cemevi açma proğramında bulunmaya razı olunmuştu.
Açılış proğramının akışına göre, konuşmacılar sorunsuzca sunumlarını yapıyorlar ve Gani Kaplan’ın konuşması sırasında, Isparta belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen, kürsüye yürüyerek, Gani Kaplan’ı susturmak istiyordu. Belediye başkanının kürsüye yürürken özetle söyledikleri şunlardı; burası bir Cemevi burada siyaset yapamazsınız, burayı ben(biz) yaptırdık burada benim(bizim) sözümüz geçerli, ben burada Cumhurbaşkanıma, devletime ve Diyanet İşleri başkanıma söz(eleştiri) söyletmem, vb. gibi cümlelerdi. Gani Kaplan konuşma kürsüsünden inmedende yerine oturmayacağını, protestosunu sürdüreceğini söylüyordu Isparta belediye başkanı…
Isparta Cemevi başkanı Sabriye Aydın ve çevresi, Gani Kaplan’ın konuşmalarına karşı, Belediye başkanını her cümlesiyle tastik ediyor, destekliyor ve alkışlıyordu. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu(AABF) örgütlenmesinden olduklarını tahmin ettiğim üç ayrı ses(kişi), bir yandan belediye başkanının gönlünü almaya çalışırken, diğer yandanda Gani Kaplan’a yönelerek, ‘Tamam son cümleni söyle ve kürsüden in’ diyorlardı. Ve Gani Kaplan, şaşkın bir durumda, o güzel son cümlesini söylüyor ve kürsüden iniyordu… Sözlü sataşma ve hakaretlerede maruz kalıyordu…
Daha sonra konuşacak olan Alevi kurum başkanları konuşmalarını yapmamışlar. Gani Kaplan arkadaşları ile dayanışma göstermek için, o konuşmayacaksa bizde konuşmayız mantığı ile herhalde, oturdukları yerleri terketmişler. Bana göre, eğer yaratılan siyasi psikolojik iklime uyma davranışı değilse bu tavırları, en azından çekingen ve edilgen bir davranış biçimidir. Keşke onlarda konuşsalar, Gani Kaplan’ın söylediklerini tekrerlasalar ve söylemediklerini ise tamamlasalardı…
Çağdaş örgütlü Alevi toplumunun alışık olmadığı bir platform, bir buluşma, bir buruk açılış, sevinç yerine üzüntü ve hüzün bırakan bir sonuç ortaya çıkmıştır. Hiç bir samimi dayanışma ruhu olmayan, bir provakasyon ve bir işgüzarlık buluması diyebiliriz bu denemeye.
Çıkarılması Gereken Dersler
Otuz yıllık edinilen pratik deneyim ve dersler, Alevi kurumlarını ve kurum başkanlarını(yöneticilerini), kiminle ne için hangi ortak platform ve eylemlerde buluşulacağı konusunda, ilkeli davranmayı öğretmiştir. Aleviler’n ilkeleri öğretilerinde mevcuttur. Zalimlere karşı mazlumlarla birlikte olmak. AABF yöneticilerininde sık sık dile getirdikleri gibi, günümüzün zalimleri AKP-MHP iktidarlarıdır. Isparta Cemevi açılışında bu ilke gözden kaçırılmış ve bağlı kalınmamıştır. AKP belediyesinin yardımına muhtaçlık ve mahcubiyetlik ortamı yaratılmıştır. Bu durum ise, mazlumların AABF ye olan güvenini sarsmıştır. Bu konuda yapılacak, yapıcı eleştiriler ve özeleştiriler, Alevi toplumu ve kurumlarının yanında, genel olarak kamuoyunun güvenini yeniden kazanabilir.
Gani Kaplan’a konuşmalarından dolayı karşı çıkanlar, susturmaya çalışanlar yada hakaret edenler, çağdaş Alevi toplumunun varlığının ve örgütlenmesinin karşıtlarıdırlar. Saldırı, Gani Kaplan şahsında, bütün çağdaş Alevi toplumu varlığına ve örgütlülüğüne yapılmıştır. Zalimlerle ortaklıklar yapmak, Aleviliğin içini boşaltarak sulandıracağı gibi, Alevileri öğretilerinin ilkelerinden koparır ve Alevi kurumlarının inandırıcılığını azaltır.
Yayınlanan filmlerden duyabildiğimiz kadarıyla, Pir Sultan Apdal Derneklaeri genel başkanı Gani Kaplan’a, ‘son cümlni söyle ve konuşmanı bitir’ diyenler, AABF yöneticilerinden üç ayrı kişinin(üç ayrı ses) oldukları anlaşılıyor. Bu yöneticiler, dolaylıda olsa, Isparta belediye başkanına destek vermişlerdir. Belediye başkanının talebini kendileride talep etmişlerdir. Belediye başkanının yarattığı iklime çok çabuk uyum sağlamışlardır. Bu yöneticilerin onurlu ve ikna edici bir değerlendirme yapmaları gerekmektedir…
Isparta belediye başkanı, bazı ‘Aleviler’in yardımlarıyla, Alevi kurummlarındaki iç tartışma konularında, daha önceden bilgilendirilmiş görünüyor. Cemevinde kendisi siyaset yapıyor ama Alevilere siz burada siyaset yapamazsınız diyor. Alevi kurumlarındaki bazı siyaset yasağı anlayışlarla nasılda örtüşüyor. Siyaset yapamazsınız demek, aynı zamanda, kendinizi temsil edemezsiniz demektir.
Yazıyı fazla uzatmamak için, şu sonuçla bitirmek istiyorum.
Isparta’da yapılan Cemevi açılış denemesi, Alevi öğretisi, ilkeleri ve kültürüyle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle ulaştığı sonuç burukluk yaratmıştır. Bu platfomun düzenlenmesinde ilkeler değil işgüzarlıklar ağırlık sağlamıştır. İşgüzarlıkların adresi Almanya AABF olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, sorumluların görevlerini yerine getireceklerine inanmak istiyorum.
Alevi aydınlanmasına katkı amacıyla
Aşk ile
Hüseyin Akpınar, 03.10.2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.