Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Eylemde ve söylemde tutarlılık…..

– Hasan Cakma –
Biz ezilen ve ötekileştirilen toplumsal kesimler genelikle kulanıllan kavramlar üzerinde fazla düşünmeyiz. Düşün ve duygu dünyamızı okşayan her sözü alkışlarız avuçlarımızın içi patlayıncaya kadar. Oysa söylenen her sözün saptanan her durumun neden ve sonuçları üzerinde durarak sorgulamalıyız.
Bizler sorgulamayan bir toplum olduk, bizdencilik ve bizim adamımız ruhu iliklerimize kadar işlenmişse söylenen sözün anlamı kalmamıştır.
Örgütsel ve kurumsal anlamda geçmişe ve gelelecege ilişkin durum degerlendirmeleri yapmak, saptamalarda bulunmak doğru bir tutum dur ancak yetersizdir asl olan yapılan degerlendirmeler ve saptamalar dan ziyade örgütsel anlamda kurum ve taban ilişkilerinde doğru bir tutum sergilemek gerekir.
Alevilerin ciddi bir kuşatma altında olduğu tespiti yeni keşfedilmiş bir durum degildir, Aleviler geçmişten günümüze kadar hep egemenlerin kuşatmaları, baskı politikaları altında yaşamını sürdürmüşlerdir bunun içinde hep katliamlara ve inançsal soykırımlara, asimilasyonlara maruz kalmışlardır.
Birlikte olmak, güçlü olmak güzel bir söz ve söylem ancak birlikte olmanın önündeki engeller nelerdir öncelikle bunu tespit etmek gerekmezmi, birlikteligimizin bozulmasına, aynı yolda yürümemize engel olan yol arkadaşlarımızı tasfiyeye getiren pratiklerin neler olduğunuda ortaya kaymamız gerekmezmi bütün bu süreçler etkin bir şekilde degerlendirilmeden örgütsel birlik ve bütünlügün korunamayacağını her kes bilir.
Öncelikle örgütsel biriligimizin zedelenmesine sebep olan etmenlerin başında kariyerizmin ve benim adamım anlayışının kurumlarımızda hakim bir anlayış olmasından kaynaklandığının tespitini yaparak işe girişmek gerek. Bilgi birikimine sahip, kurumlar ve örgütsel yapı içerisinde geliştiriilen yanlış anlayışlara karşı tavır koyanların tasviye edilmesini basit ve giderilecek bir hatta olarak görmek bizleri yanılgıya düşürür.
Öz eleştiri iyidir ancak bir kaç tespitle geçiştirilemez örgütsel tıkanıklığa sebep olan tüm süreçleri ve bu süreçlerde etkin olan yöneticileri ve politikaları bir bütünselik içerisinde degerlendirmeye tabi tutmak gerek gerisi yaşanılan tıkanıklığı günü kurtarmaya yönelik bir girişim olacaktırki buradanda uzun zamanda sağlıklı bir sonuç alınamayacağınıda bilmekte yarar var.
Örgütsel birlik ve bütünlük sağlanılmak isteniyorsa öncelikle örgütün en üst yönetiminde görev alan kadroların örgütsel yapımızın bozulmasına birligimizin bozulmasına sebep olacak anlayışlarını terk etmeleri gerek bu anlayış terk edilmeden söylenecek sözün hiç bir karşılığı yoktur yaşamda.
Amaç günü kurtarmak olmamalı gelecegi inşa etmek olmalıdır, benim adamım benim iktidarım örgüt içerisinde hakim bir anlayışa dönüştürülerek sizlerle aynı düşünemeyen veya sizin her söyleminize evet demeyenleri tasviye edeceksiniz sonradan ayrışmalardan, kutuplaştırmalardan yakınacaksınız o zaman yapmanız gereken yakınma degil bu günden itibaren yanınızda kurumlar ve yöneticiler arasında birligimize zarar verecek anlayışlarda olan yöneticilere dur demeniz ve bunlara engel olmanız gerek ve bunu bekliyoruz. Eylemde ve söylemde tutarlılık bunu arz eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir