Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun 13 yıllık kesintisiz mücadelesi sonucunda, Avusturya devletinin Aleviliğin kendine has bir inanç olarak kabul etmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu( AABK), ”Avrupa Alevi hareketi olarak YOL’umuzun gereğini, her ne pahasına olursa olsun yerine getirirken, demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanarak tüm diğer inanç toplulukları gibi bulunduğumuz ülkelerde eşit koşullarda, barış içersinde yaşıyoruz”dedi.
AABK’nin açıklamasının devamında, şu ifadeler yer alıyor:
”İnsan hakları ve eşit yurttaşlık ekseninde her türlü otoriteyi sorguluyor ve bu hakkın insanın kendisinde görmesi gerektiğini biliyor, Alevilere yönelik asimilasyon, baskı ve sürgünlere karşı kurumlarımız üzerinden mücedele yürütüyor, adaletsizliklerle belirlenen egemenlik ilişkilerini sorguluyoruz.
Hakkı kendinde bulan, Varoluş olgusunu Vahdeti Vucut, Vahdeti Mevcut’la bütünleyen ve Devriye anlayışı ile yetmiş iki millete/inanca bir nazarla bakan, kadın erkek ayrımcılığını reddeden, Kırklar Cemi, Rıza şehri, Kabe’yi insanda gören, başta Cem olmak üzere, Rızalık ve İkrarlık ilkesi ile oruçları, Hızır’ı, Bağlaması, Semahı ile Alevilik, herhangi bir dinin veya inancın mezhebi değil, ancak kendi değerleri içinde doğru anlaşılır bir inanç, başlıbaşına bir YOL’dur diyoruz.
Dolayısıyla Alevi kurumları, hem inançsal hakikatlerinin gereği, hem de eşit yurttaşlık hakkını elde etmeyi sağlayacak hukuksal kazanımları elde edebilmek açısından Alevi inancının bu özgün karakterini bütün platformlarda cesaretle dillendiriyor. Bunu yaparken yaşanılabilir bir dünya için mücadele ediyor.
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve bileşenlerimizden Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun 13 yıllık yoğun mücadelesi sonucunda, Avusturya’da da Aleviliğin kendine has öğretileri, kurumları, ritüelleri olan özgün ve kadim bir inanç sistemi ve başlı başına bir YOL olduğu, din, vicdan, inanç ve düşünce özgürlüğü kapsamında hukuka uygun bir şekilde Avusturya devleti tarafından da kabul edildi.
Avrupa’nın farklı coğrafyalarında yaşayan Alevi toplumunun örgütlü gücü olan AABK’mız ve federasyonlarımızın esas hedefi demokratik-laik bir sistemde, amasız-fakatsız eşit vatandaşlar olarak yaşamaktır. Avusturya’daki bu kazanım işte bu mücadelenin sonucunda elde edilen reel bir durumdur.
İnançsal, kültürel, siyasal, hukuksal, sosyal, ekonomik, akademik ve eğitim alanlarında mücadelemizi toplumsallaştırmak için yürütülen bu çalışmalarda Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonumuzun bu önemli kazanımını selamlarken, Türkiye’de de Alevilerin demokratik haklarının amasız fakatsız elde edilmesi için mücadelemiz sürecektir.
Yolumuzun, mücadelemizin, kurumlarımızın, ozanlarımızın, pirlerimizin ışığı yolumuzu aydınlatsın, Hızır yardımcımız olsun. Birliğimiz daim, Aşkımız cemalimiz olsun.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.