Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Ezilenlerin Cephesinde Yeni Bir Ses: Alevi Haber Ağı

-Nurten Yalnız –

Bir ülkede demokrasinin gelişmişlik düzeyi o ülkede medyanın özgürce haber alıp verme hakının kullanılması ile doğrudan ilişkilidir. Basının özgürce çalışmadığı, halkın haber alma hakının engellendiği bir ortamda demokrasiden söz edilemez.
Siyasal iktidarların en çok sevmediği kesim özgür basındır, en sevdikleri ise iktidara gelir gelmez basına ayar vermek ve yeniden dizayn etmektir.
Buğün ülkemizde AKP hükumeti basın ve medya kuruluşlarının, bu medya kuruluşlarında çalışan habercilerin, yazarların önemli büyük bir kesimini satın alarak kendi politik çıkarlarına hizmet eden araçlara dönüştürmüştür, kendisine muhalif olan bir kaç televizyon ve gazetelere ekonomik baskılar uygulayarak, ağır para cezaları ile cezalandırarak, yayın yasakları getirerek, basın ve yayın organlarını kapatarak, yazarlara ağır hukuksuz cezalar vererek muhalif basını çalıştıramaz hale getiriyor.
Toplum her alanda ciddi bir kuşatma altındadır. Bu kuşatmayı ortadan kaldırmak, yada en aza indirgemek için ezilenlerin, yok sayılanların güçlerini birleştirmek ve birlikte hareket etmekten başka bir seçeneği yoktur.
Devletin tüm olanak ve imkanlarını elinde tutan siyasal iktidar politikalarını yaşama geçirmenin yegane yolu halkın haber alma kanallarını susturmak ile olacağını biliyor.
Basının ve basın emekçilerinin zaptu rapt altına alındığı bir zamanda bir kaç özverili insanın emekleri ile muhaliflerin, ezilen yoksul kesimlerin sesine yeni bir ses eklendi, Alevi Haber Ağı.
Alevi haber Ağı çok kısa zamanda önemli bir misyon yüklendi, geniş bir okuyucu kitlesi ile buluşarak habercilik alanında çok renkli, etkileyici bir haber yayın organı olmasını başardı.
Özelde aleviler, genelde etnik, azınlık yok sayılan, inkar edilen kimlikleri, eş cinseller, kadın sorunu, çocuk istismarı vb. konularda haberler yaparak kamuoyunun sesi kulağı oldu, basın yayın alanında önemli bir yol açtı.
Bu sesin daha güçlü olması için biz yok sayılanlar, ötekileştirenler için önemlidir.
Biz ezilenlere, yok ve inkar edilenlere önemli görevler düşüyor. Alevi Haber Ağı na abone olmalıyız, yazılarımızla, bulunduğumuz alanlarda gelişmeleri haber yaparak Alevi Haber Ağı ‘ ını daha çok büyütmeliyiz, daha çok okur kitlesi ile buluşturmalıyız.
İktidarları elinde tutan güçler inanılmaz olankalara sahipler, bu olanakları halkın yararına kulanmıyorlar, küçük bir grubun yararına ve kendi çıkarları için kullanıyorlar. Biz emekçilerin tek bir gücü var, inandığımız davaya olan inancımız, kararlılığımız ve birlikte ortaya koyacağımız dayanışmayı büyütmektir.
Alevi Haber Ağı’ına üye ol, oku okut.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.