Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

AKP, ÜLKEMİZİ KİRİZDEN VE KAOSUDAN KURTARAMAZ

Dillerin, dinlerin, inançların, kültürlerin boy verip gelişip büyüdüğü, insanın insan olduğu bilincine ulaşıp yürüdüğü, kollektif toplusal bilinç ve eyleminin gelişerek, insanin kendini bulduğu ve tüm nesline yetecek düzeyde bulguların, buluşların, olanak ve imkanların olduğu yerdir, Anadolu ve Mezepotamya.

Genelde dünyada özelde ortadoğuda derin bir kiriz ve kaos yasanmakta.

İnsanlık tarihine, köklerine karşı ancak bu kadar acımasız bu kadar vahşet dolu olabilirdi?
İnsanlık kendine ve kendi türüne bu kadar düşman olabilirmi? Olabiliyor.
Emperyalizmin sömürü ve kar hırsı, hırsızlığı insanı kendine, köklerine, kültürüne karşı yabancilastiriyor ve türüne karşı zulüm, vahşet ve katliyam gerçekleştirme durumu yaşanıyor.

Dünya’nın otoriter, güç olma liderliğini yapan Amarika ve Rusya eksenli emperyal güçlerinin aralarındaki çelişki çatışma ve paylaşıma savaşlarının faturasını, bedelini bütün insanlık ödüyor.
Genelde tüm Ortadoğu özelde Anadolu ve Mezepotamya halkları canıyla ve kanıyla bu savaşın kurbanları ve mağdurları olmakta.

Bütün insalık bu savaşa bile bile sessiz ve seyirci kalkmakta.

Bedelini ödedin, faturasını ödediğin bir savaşa neden seyirci olursun, sessiz kalırsın ( ? )  çıkarı olmalı diye düşünüyorsun, yok her hangi bir çıkarda yok. Dünyada durum böyleyken, bu lânetli durumu bizim ülkemiz insanında, Türkiye’de daha bariz açık secik, kör göze batarcasina yaşanmaktadır.

Ülkemizde 40 yıldır bir savas yasanmakta.

Bu savaştan hiç bir menfat ve çıkarı olmayan Türkiye toplumu savaşın keskin tarafı durumuna düşürülmüş ve savaş politikalarının keskin savunuculuğunu yapmaktadır. Dünya’nın egemen olan emperyal güçler bilimsel feknik cağı yasarken, Ortadoğu, Arap yarım adasına, Anadolu ve Mezepotamya ya siyasal islamı ile çevrelenmiş bir yaşamı dayatmaktadır.
Siyasal islâm milliyetçilikle ırkçılıkla ve sovenizimle beslenerek dahada karmaşık bir güç haline getirilerek, Turkiyenin başına musallat edilip, Türkiye’nin tüm değerleri elinden alınarak sömürge bir ülke durumuna düşürülmüştür.

Kürtlerin haklı özgürlük mücadelesine karşı Türkiye’nin inkâr ve imha savaşı, 40 yıldır devam etmektedır. Kürtlerin ”Demokratik Cumhuriyer”
talebinden daha doğal ne ölebilir.

Siyasal islamın ve Türk- İslam Sentezi’nin; sarayın savaş politikalarını sürdürmesinin ve sömürünün katmerleşerek devam etmesinin dışıda Türkiye’ye kazandıracağı hiçbir şey yoktur.
Türkiye toplumunu islamla, milliyetcilikle, şovenizmle zehirlenerek savaşın tarafı ve destekçisi durumuna getirilmistir.
Türkiye emperyal güçlerin elinde, bir savas aygıtı durumundadır. Bundan dolayı büyük ve derin bir kaos ve kıriz yaşanmaktadır!

AKP’nin elinden islamı aldın mı geriye ne kalır?

AKP, kitle gücünü  kendisini var eden siyasal islam kullanarak korumaktadır.  AKP’nin, bu  Muaviye politikası boşa çıkarıldığında, AKP  iktidarını koruyamayacak kadar güçten, takattan düşer  ve zamanı içinde çözllerek ANAP gibi eriyerek tarihe karışır.

Sözün özü:

Türkiye insanı siyasal islamın çürümüşlüğünden, ahlaksızlığından ve hırsızlığından ve MHP’nin faşist, ırkçı anlayışından kurtulamadığı sürece ülkenin yaşadığı derin kirizden ve kaosudan kurtulmasının olasılığı yoktur!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.