Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Fidel Castro: “Che insana inanırdı…”

 

“Marti’nin dediği gibi, onursuz insanların olduğu yerde, pek çok insanın onurunu içlerinde taşıyan insanlar vardır! Bu sözlere, içlerinde tüm dünyanın onurunu taşıyan kişiler de vardır ve Che de onlardan biridir diye ekleyebiliriz!”

Küba Halkının yiğit önderi Fidel Yoldaş böyle tanımlıyor silah arkadaşını, dostunu.

Neden mi dünyanın onurunu içinde yaşıyor Kahraman Gerilla?

Kim İl Sung Yoldaş versin yanıtını:

“Ortaçağ’ın dini ve politik düzenbazlıklarıyla maskelenmiş sömürü yöntemlerini, açık ve ahlâkdışı, dolaysız ve acımasız çağdaş sömürü yöntemleriyle değiştiren ve insanı alım-satım değeri haline dönüştüren modern burjuvazinin tarihin kanlı sahnesine çıkmasından bu yana geçen uzun süre içersinde, çağdışı ve çürümüş her şeyi yok etmek ve toplumun tüm toplumsal yapısını yeniden, devrimci biçimde örgütlemek, kokuşmuş, lanetlenmiş toplumun üstyapısını parçalamak ve yeni, özgür ve mutlu bir toplumun doğuşunu hazırlamak için yeryüzünde nice komünist ve devrimci kanlarını duraksamaksızın döktü ve hayatını devrimci fırtınalarda yitirdi. Hayatını hiç duraksamaksızın bu kutsal mücadeleye adayan Che Guevara, en onurlu biçimde, dünya kahramanları mertebesine ulaştı.”

Küba Halkının önderi, Che Yoldaş’ın komutanı, kader birliği ettiği Fidel Castro Yoldaş anlatsın Kahraman Gerilla’nın örnek kişiliğini:

 

“Che insana inanırdı. İnsana inanmayan, insanın yola gelmez bir hayvan olduğunu, ancak önüne ot atıldığında yararlı bir iş yapacağını, havuçla kandırılıp sopayla cezalandırılacağını sanan biri asla devrimci olamaz; buna inanan, böyle düşünen biri asla sosyalist olamaz; buna inanan, böyle düşünen biri asla komünist olamaz.”

“Hiçten, sıfırdan başlayarak zafere ulaşan devrimimiz insana inancın örneğidir. Ne tek bir silahımız, ne de paramız vardı, mücadeleyi başlatanın adını bile kimse bilmiyordu, yine de onların tüm gücüne, yüz milyonlarca pesoluk servetlerine, binlerce askerine karşı koyduk ve devrimimiz zafere erişti, çünkü insana inanıyorduk. Yalnızca zafere erişmekle kalmadık, emperyalizme de karşı koyduk, devrimimizi bugüne ulaştırdık, (…) insana inanmasaydık bütün bunları nasıl yapardık?

“Che her şeyden önce eylem adamı, asker, lider, gerillacı, her şeyde en önde olan örnek bir insan, ilk önce kendisinin yapmayacağı bir şeyi başkalarından asla istemeyen bir kişi, doğruluk, dürüstlük simgesi, tertemiz ruhlu, cesur, yoldaşlarını daima destekleyen bir kişi olarak tanınır.”

“Che, olağanüstü yetenekli askeri liderdi. Ama biz Che’yi hatırladığımızda, Che’yi düşündüğümüzde, temelde onun askeri başarılarını düşünmeyiz. Hayır! Savaş bir araçtır, amaç değildir. Savaş devrimcilerin elinde bir alettir. Önemli olan devrimdir, devrimci duygular, devrimci erdemlerdir.”

“(…) Emsalsiz bir eylem adamıydı, ama Che yalnızca benzeri görülmemiş bir eylem adamı değildi, engin bir hayal gücüne, büyük bir zekâya sahipti, geniş kültürlüydü, derin düşünürdü. Onun kişiliğinde bir düşünce adamıyla bir eylem adamı birleşmişti.

“Che yalnızca düşünce adamı -derin düşünceler adamı- ve eylem adamı olmak gibi çifte özellik taşımakla kalmaz, bir devrimcinin sahip olduğu erdemlerin tam anlatımı diye tanımlanabilecek tüm yüksek nitelikleri kendinde toplardı. Son derece dürüsttü, onuruna yüce bir değer verirdi, kesinlikle içtenlikliydi, günlük yaşamında, bulduğuyla yetinen bir kişiydi, çok yalın bir hayat sürerdi, davranışlarında en küçük bir kusur bulunmazdı. Bu erdemleriyle, gerçek bir devrimci örneği oluşturuyordu.”

“Bir başka niteliği daha vardı, ne zekâ, ne de irade özelliğiydi, mücadeleden, ya da deneyimden kaynaklanan bir nitelik de değildi, yüreğinin özelliğiydi: Che olağanüstü sevecen, olağanüstü duyguluydu.

“Che, bu kıtanın ezilenlerinin, sömürülenlerinin, çıkarlarını ve davasını savunurken öldü. Che, bu dünyanın yoksullarının, aşağılananlarının davasını savunurken öldü. Bu davayı savunurken gösterdiği örnek davranışı ve fedakârlığı, en gözü dönmüş düşmanları tarafından bile tartışılamaz.”

“O, bize devrimci düşüncesini, devrimci erdemlerini bıraktı. Bize karakterini, iradesini, dayanıklılığını, çalışma anlayışını miras bıraktı. Tek kelime ile bize örneğini miras bıraktı.

“Che’nin örneğine, her zaman esinlenmek için bakmalıyız; mücadelede esin için, dayanıklılıkta esin için, düşmanla uzlaşmazlıkta esin için, enternasyonalist duygularda esin için bakmalıyız bu örneğe.

“Çalışmaya karşı tutumuyla, kendi örneğine dayalı öğretim ve eğitim yöntemiyle, her şeyde öncü olmak isteğiyle, en zor, en ağır, en çok fedakârlık gerektiren görevler için hemen öne atılmasıyla; dava uğruna canını vermeye her an hazır bir kişi olarak, başkaları için canını vermeye her an hazır bir kişi olarak, gerçek dayanışma timsali kişi olarak, yoldaşlarını asla hayal kırıklığına uğratmayan insan, söyledikleriyle yaptıkları, öğrettikleriyle pratiğe uyguladıkları arasında hiçbir çelişki bulunmayan insan, sade insan, kusursuz insan, düşünce ve eylem adamı olarak simgelediği her şeyle Che’den örnek alınmalıdır.”

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir