Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Ahlak anlayışınızı kadın bedeni üzerinden şekillendirmeyin

  • Onur Şahin

Her zaman şunu söylüyoruz: Gericinin Alevi’si, Müslüman’ı, Hristiyan’ı, Yahudi’si vs. olmaz.

Her ne kadar dini, dili,mezhebi, ırkı farklı olsa da gericilerin karakteristik birçok ortak özellikleri vardır. Gericilerin en önemli ortak noktalarından biri cinsiyetçi bakış açıları ve kadın düşmanlıklarıdır. Kadın-Erkek eşitliğini dünyada eski dönemlerden beri en kararlı şekilde savunan, cinsiyet ayrımcılığına yaşam tarzında kesinlikle yer vermeyen Alevilik, maalesef asimilasyon politikalarının artan etkisi neticesinde bünyesinde her geçen gün habis bir ur gibi ilerleyen gericiliğin olumsuz etkilerini çok ağır bir şekilde yaşamaktadır.

AABF YÖNETİMİ HEDEF ALINDI

Bu olumsuzluk Alevilerin bir kısmının dillerinde, yaşam tarzlarında ve söylemlerinde meydana gelen değişimlerde rahatlıkla gözlemlenebilir. Bunun en son örneğini Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun 28 Eylül’de düzenlenmiş olduğu ve son derece başarılı geçen “Yol Bir Sürek Binbir” adlı etkinlikte Latin Amerikalı bir dans topluluğunun gösterisinde, kadınların giydikleri kıyafetler nedeniyle Alevi olduklarını iddia eden birtakım gerici çevreler tarafından aşağılanmaları ve etkinliği düzenleyen AABF yönetiminin de bu gösteri nedeniyle hedef alınmasıyla yaşadık.

KADINLARIN GİYDİKLERİ O KIYAFETLER GELENKSELDİR

Gösteride sergilenen samba dansı tarihsel olarak Latin Amerika ülkelerinde yaşayan kölelerin sömürgeci egemenlere karşı protesto olarak geliştirdikleri bir dans modelidir. Ve kadınların giydikleri o kıyafetler de gelenekseldir. Bu dans Latin Amerika kültürünün çok önemli bir parçasıdır. 72 millete tek nazarla bakmayı ve hepsine saygı duymayı amaçlayan Alevi öğretisini hiçe sayan birtakım gerici çevreler, içinde direniş öğelerini barındıran bu önemli dans ve kadınların bu dansa uygun olarak giydikleri geleneksel kıyafetler üzerinden son derece çirkin nefret söylemlerinde bulundular.

“Yol Bir Sürek Binbir” diyerek farklı kültürleri buluşturmayı amaçlayan etkinliğin ruhuna uygun olarak yapılan bu dans gösterisini “dansöz çıkarıp oynatıyorlar” gibi kirli söylemlerle (kaldı ki dansözlük de ayıp değil ama burada aşağılamaya dönük bir ima var) karalamaya çalışmışlardır. Ezcümle bu gerici çevrelere söyleyeceklerimiz şunlardır: Farklı kültürleri ve yaşam tarzlarını aşağılamayın. Onlar hakkında kendi dar ve sınırlı bakış açınızdan hüküm vermeyin. Saygılı olun. Farklı kültürlerin zenginliklerini öğrenmeye ve anlamaya çalışın. Ve en önemlisi kadınları aşağılamaktan vazgeçin. Ahlak anlayışınızı kadın bedeni üzerinden şekillendirmeyin. Kadın bedenini dilinize dolamayın. Kadınların kıyafetleri üzerinden yargıda bulunmayın. Kadınları rahat bırakın. Aleviliğin özüne uygun davranın.

Onur Şahin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir