Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Aleviler para/mevki değil, hak talep ediyor!

– Erdal Kılıçkaya –
Kurdukları vakıflar üzerinden, yazdıkları yazılar ile bizlere saldıran, hedef gösteren, ırkçı, gerici, bozguncu, tasfiyeci, provakatör ve işbirlikçiler soluğu AKP’nin bakanının yanında alıyor.
Sünni çoğunlukçu anlayış kurumsallaştıkça, Alevileri ırkçı, gerici yapılara teslim etmeye çalışanlarla birlikte, Alevi sorunu gibi hayatın pek çok alanı otoriterliğe teslim edilmeye çalışılıyor.
Hukuksuzluk ve vicdansızlık konusunda ısrarcı olanların değirmenine su taşınıyor.
Sözde Alevi kanaat önderleriyle rant hesapları güderek, kendilerince bir çözüme ulaşılabileceği zannediliyor.
Alevilerin iradesinin teslim alınabileceği sanılıyor.
Bu teslimiyet politikasi Devletin Alevisi olarak yaşamak için çırpınanlar üzerinden yapılmak isteniyor.
Bu kişiler üzerinden Alevilerin bir anlamda biat etmeleri talep ediliyor.
Çok açıktır ki, AKP ve elbette devlet, Aleviliğin içini-özünü boşaltıp, Sünni itikadına benzer bir Alevilik inşa etmek ve Alevileri yedeğine almak adına inanılmaz bir çaba gösteriyor.
Aleviler üzerinde daha kolay tahakküm kurulabilmesi için, bu tür kişilere bazı kurumlar kurdurtup, bunlara yasal statü kazandırmak istiyor.
Bu ve benzeri yöntemlerle, yüzyıllardır yok etmeye çalıştıkları bir inancı tanımak bir yana, yok saymaya devam ediyor.
Bir taraftan da Alevi öğretisinin içini boşaltıyor.
Aleviliğin kolunu kanadını kırıp, özünü bozup, sakat bırakmak istiyor.
Aleviliği; özünden, orijininden, geleneğinden, kurumlarından koparmayı hedefliyor.
Devletin bu tür girişim ve oluşumlarının, tepeden tırnağa bir tasfiyeci proje ve platform olduğu biliniyor.
Hükümetin Alevilerle yanaşmacı ilişkiler kurma çaba ve ısrarı, Alevilerin taleplerinin eşit yurttaşlık ve özgürlükler olduğunu idrak etme kapasitesinin olmadığını gösteriyor.
Alevilerin; para, mevki değil hak talep ettiğini görmek istemiyor.
Hak mücadelesi veren ve bu uğurda büyük bedeller ödemiş bir inanç topluluğuna Hükümetin yaklaşımının bütünüyle çıkara dayalı olması, yalnızca siyasi aklının değil değerlerinin de yetersizliğine işaret ediyor.
Bunlardan dolayı, Alevileri bekleyen tehlikeler düne göre bugün daha büyük.
Asimilasyon politikalarının kıskacındaki Aleviliğe yönelik içten ve dıştan bu tür bozguncu, tasfiyeci, provokatif yaklaşımlara karşı daha uyanık olunmalı.
Bu kişilerin Aleviler üzerine söz söyleme yetkisi ve yeterliliğinin bulunmadığı bilinmeli.
Bunu Alevi kamuoyu zaten biliyor.
Sözümüz, bilmek istemeyenlere..
Erdal Kılıçkaya
AABK Genel Sekreteri
FUAF YK Üyesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir