Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

AABF Genel Başkanı Hüseyin Mat: ‘‘Tanımaktan Korkmayın, Alevilik Türkiye’nin Gerçeğidir!‘‘

Almanya‘nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nde Alevilerin kendine özgün bir inanç topluluğu olarak tanınması ve AABF’ye verilen kamu tüzel kişiliği statüsü,  Aydınlık ve Yeni Şafak  gazatleri tarafından ‚‘‘ Alevi, sünni çatışmasın körükleyecek bir gelişme‘‘ olarak değerlendirildi.

Yeni Şafak Gazetesi, AABF’ye tanınan kamu tüzel kişiliği statüsünü ‘‘Alevilik Almanya’da din kabul edildi, İkinci adım Alevi-Sünni çatışması‘‘ başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Alevilerin, Almanya‘nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti‘nde kamu tüzel kişiliği statüsünü elde etmelerini Aydınlık Gazetesi’de sayfalarına taşıdı. Aydınlık, bu tarihsel Alevi kazanımını, ‘‘Almanya’nın Aleviler üzerinden bölücülük planı: PKK bitiyor AABF verelim‘‘ başlığıyla sayflarına taşıdı.

Alevilerin kamu tüzel kişiliği statüsünü elde etmelerine ilişkin Aydınlık Gazatesi’nde  çıkan haberde, şu ifadeler  yer alıyor:

“Almanya’nın AABF’ye verdiği bir rol de Milletimiz içinde bir ruhban sınıfı yaratmaktır. Kilislerle aynı hakka sahip olduğu açıklanan ‘resmi’ görevlileri olacaktır. Bunlar Alman din adamlarıyla aynı statüde, dolaylı olarak bu devletin görevlileri olacaklardır.

Aynı Alman makamları, Hessen Eyaletinde olduğu gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi görevlisi olan DİTİB’le sözleşmelerini feshetmiş, yerine çeşitli tarikatlara ‘İslam kültürü dersleri’ vermeye başlamıştır. Burada hedef alınan M. Kemal Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyetidir, Türk Milleti’nin birliğidir. DİTİB gibi devletimizi temsil eden kurumlar hedef alınırken AABF’ye özel statü verilmesi ve Alevilere İslam dışı ayrı bir din olarak bakılması çok anlamlı bir şekilde vatandaşlarımızı bölme amacını taşıdığını alenen ilan etmektedir.‘‘

AABF Genel Başkan Hüseyin Mat, ‘ Cumhur İttifakı’nın politik bakış açısı doğrultusunda yayın yapan gazetelerde çıkan suçlama ve karalama içerikli haberlerden dolayı, bugün yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Mat’in açıklaması şöyle:

”Yüzyıllardır kendi ülkelerinde inkar edilen, hakarete uğrayan, katledilen Aleviler, Türkiye ve Avrupa’da bir araya geldiler örgütlendiler ve hak temelli mücadeleleri sonucunda Almanya’da kimliklerini özgürleştirdirler. Bu kazanımlar Kopenhag Siyasi Kriterler kapsamında, diğer Avrupa ülkelerinde de giderek emsal hukuksal hak olarak karşılık buluyor.

Bu kazanımlar karşında şaşkına döne, Türk İslam Sentezciler Alevi gerçeğini kabullenmek ve yüzleşmek yerine, ard arda komplo teoriler üretiyorlar.

Bunu hazmedemeyen ve kabullenemeyenler bilsinler ki; er ya da geç Türkiye’de de Aleviler kimlikleri ile birlikte özgürleşecekler.

Almanya:

Aleviliği kendine özgü bir inanç olarak kabul etti. Cemevleri ibadethane, ana/dede, pirleri inanç önderi olarak kabul gördü. Alevilik Dersleri devlet resmi okullarında okutuluyor. Eyaletlerde Hakeşitliği anlaşmaları imzalandı. Üniversitelerde Alevilik Kürsüleri kuruldu. Alevilerin kutsal sembolleri, Almanya Federal Parlamentosu inançlar odasında hak ettiği yeri aldı. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar düzeyinde temsil ediliyor. Almanya’nın en önemli sivil toplum kuruluşları arasında kabul görüyor.

10 Aralık 2020 tarihinde meclisin oy birliğiyle aldığı kararla, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Kamu Tüzel Kişilik statüsünü elde etti.

Bu hakkın elde edilmesiyle birlikte Aleviler, Almanya Anayasası’nda yazılı olan “eşit yurttaşlık” ilkesinden faydalanarak Anayasal tüm haklara sahip oldular.

Peki Türkiye:

Alevi inancı inkar ediliyor. Cemevleri ibadethane olarak kabul edilmiyor. Ana/dede, pirler inanç önderi olarak kabul görmüyor. Dinayet ve zorunlu din dersleri ile Alevi çocukları asimile ediliyor. Alevi köylerine zorla cami yapılıyor, imam atanıyor. Bunlar yetmiyor bir de katliamlara maruz kalıyorlar

Peki nerede kaldı Anayasa’da yazılı olan “eşit yurttaşlık” hakkı. Vergi ise, ödüyoruz. Askerlik ise, yapıyoruz. Nerede kaldı eşitlik ilkesi?

Her iki ülkenin anayasasında yazılı olan “eşit yurttaşlık hakkı” ilkesini Almanya mı, Türkiye mi daha doğru ve olması gerektiği gibi uyguluyor?

Artık yalan söylemeyin, inandırıcılığınız da kalmadı. Biliyoruz hazım edemiyorsunuz. Ama kabulleneceksiniz başka bir çözüm yoktur.

Alevlerin hak, yaşam, demokrasi ve barış mücadelesi sizi derinden rahatsız ediyor. Daha çok rahatsız olacaksınız.

Alevilik ne o’cudur, ne bu’cudur. Alevilik, Aleviliktir. Kendine özgü bir inançtır. Aleviler bağımsız bir inanç toplumdur.

Alevilik vardır, Alevilik haktır.

Alevi inkarına dayalı saldırılar bizi yıldıramaz.

Türk-İslam Sentezine dayalı resmi ideolojiye karşı dün diz çökmedik, bugün de diz çökmeyeceğiz…

Yalanlarınız, iftiralarınız, ve komplo teorilerinizde boğulacaksınız.

Yıllarca süren demokrasi ve hukuk temelindeki hak mücadelemiz sonucu Almanya’da elde ettiğimiz kazanım karşısında şapka çıkarmak yerine, komplo teorisi çıkaran kripto yazarlara ve ideolojik yaklaşımlara tek sözümüz var: susun!

Unutmayın ki, bu inkarcı ve asimilasyoncu yüzünüzle tarih karşısında hesap vereceksiniz.

Hak temelli mücadelemiz sonucu, Türkiye’de de Alevilerin varlığı ve hakları kabul edilecek ve tanınacaktır.

Gerçeklerin demine hüü diyelim.

Aşk ile…‘‘

Alevi Haber Ağı / Haber Merkezi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir