Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Bu üç resime çok iyi bakın. Ortak paydaları tekci, ırkcı, mezhepçi ve faşist olmaları

Hepsi bir ağızdan bize saldırıyorlar. Kamu Tüzel Kişilik statüsünü elde etmenizi hazım edemiyorlar, kabullenemiyorlar. Her gün yeni bir saldırı ile karşımıza çıkıyorlar.

Şu tutarsızlığa, iki yüzlülüğe bakar mısınız!!!

Almanya’da İslam kurumları; Hakeşittliği anlaşmaları yaptılar, İslam din dersi veriyorlar, Üniversitelerde İslam kürsüleri açılıyor, Milyon euroluk projeler alıyorlar, birçok cami’nin açılmasında ciddi ekonomik katkı sunuluyor ama bunlara dair tek birşey söylemediler, itiraz etmediler. Aksine desteklediler. Hatta Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarına, “Alman vatandaşlığına girin” diye teşvik bile ettiler. Bütün bunları; anayasal hak, din ve vicdan özgürlüğü, bireysel hak ve özgürlükler ve eşit vatandaşlık ilkesi kapsamında değerlendirdiler.

Aam, Almanya’da Aleviler bu hakları elde ettiklerinde ise; Alman Devleti’nin kuklası oluyor, Alman ajanlarının kullandığı örgüt olarak niteleniyor, Türkiye’ye karşı kullanılıyor, Türkiye’yi bölmeye yönelik oyunlar oluyor, Türkiye’de Alevi-Sunni çatışması yaratılmak isteniyor gibi argümanlar üreterek itiraz ediyorlar ve yetmiyor saldırıyorlar.

Sormak lazım: İslam kurumları Almanya’da haklarını elde ettiklerinde Almanya’da Müslüman-Hiristiyan çatışması olmuyor da, Türkiye ve Almanya’da Aleviler haklarını elde ettiklerinde mi Alevi-Sunni çatışması oluyor?

Türkiye uluslararası birçok anlaşmaya ve protokolle imza attı. Artık uluslararası tüm hukuksal platformların aldığı kararlara uyumalıdır. Alevilerin Almanya’da elde ettiği haklara itiraz etmelerinin temelinde yatan en önemli nedenden biri budur. Çünku elde edilen bu haklar, Türkiye’de yaşayan Aleviler için emsal teşkil ediyor. Almanya’da elde edilen haklarla birlikte uluslararası hukuksal platformlarda Alevilerle ilgili söyleyecek yalan ve iddiaları da kalmadı. Deniz bitti.

Ayrıca Alevilerin Almanya’da elde ettikleri haklar ile birlikte, Türk-İslam resmi ideolojisinin çökmesi ve tarihsel bir ezberin bozulduğu anlamını taşıyor. Bu yüzden önümüzdeki günlerde daha da çok saldıracaklar. Biz de inadına mücadelemizi büyüteceğiz.

Bunlar saldırıyorlarsa demek ki doğru yoldayız. Yola devam…

Aşk ile.

Hüseyin Mat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir