Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

PSAKD Yol Erkan Kurulu Üyesi Efe Engin Yazdı: Erdoğan ve Aleviler, Siirt ‘’Demokrasi buluşması

Buluşma isminin demokrasi olduğuna bakmayın, danışıklı olarak Alevilere verilmeye çalışılan ayardır. Cem vakfı kuruculuğundan MHP Meclis üyeliğine giden Cem vakfıyla bile anlaşamayıp  ”Ak parti Aleviliğine soyunan” Ercan Güvenç eliyle önce Alevilik tarif edilmeye çalışılmıştır. Neresini düzelteyim babından oluşan diyaloğa sözümüz olmalı.
1-“Demokrasi” bir inancı yok etmek için asimile etmek, aşağılamak, tarif etmek, o inancı betona, elektrik-su parasına indirgemek değildir. Öncelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymaktan geçer. Demokrasiyi Ankara’nın göbeğinde Alevi ananın mezarından çıkarılmasından biliyoruz.
2-Aleviliğin Hoca Ahmet Yesevi ile ilgisi yoktur. İslam’la temelden ayrılırlar. (Vardan varolmak, Kadın-Erkek bakışından, Cümle varlığı Hak diye bilmesinden, Cem’inden, ikrar ve Rızalığından, Rıza Şehri umudundan ve Kırklar mitolojisinden….)
3-İslam’ın beş şartı var bizde yok. Bizdeki Erkan’lar İslam’da yok. Kur’an İslam’ın kitabıdır ve söz yazılı hale gelip sabitlenmiştir. Alevilik ise diyalektiktir, toplumsaldır, yaşamın inancıdır, ”Dem bu dem ” diyen dert çıktığında derman ellerimizde diye yol gösteren bir öğretidir.
Bizim kelamlarımız Telli sazda Aşıkı sadıkların kelamlarındadır. ”İlim bende kelam bende, yazar levhi kalem bende” diyerek İnsanın vakıf olacağını işaret etmiştir.
‘Alevilikte dua değil Gülbeng vardır’
4-Aleviler; Ercan Güvencin dediği gibi “Çok şükür birtakım bilgiler yazıldı” demezler. Eşit yurttaş olmak istiyoruz. Laik Demokratik bir ülke istiyoruz. Pay değil, Diyanetin kaldırılmasını istiyoruz, zorunlu din derslerinin kaldırılmasını istiyoruz, Tüm yurttaşların dil, din, etnisite ve cinsiyet tercihlerine bakılmaksızın eşit, özgür, katılımcı ve hesap veren bir ülkede yaşamayı istemekteyiz.
5-Alevilikte dua değil Gülbeng vardır, şekli ve kalıbı yoktur. Yeri gelir Hızır’a, yeri gelir Bawa Duzgin’e, yeri gelir Hubyar Sultan’a, yeri gelir Kadıncık Ana’ya dileklerini sunar. Kendini kul saymaz, Gerçeğe Hü der.
6-‘’Devletin güdümünden korkmayın’’ Güdümüne alacak her şeyi reddediyoruz. Alevilikte Rızalık vardır.
7-Ülkede Sivas katillerine nasıl davranıldığını, katilleri savunan avukatların nasıl ödüllendirilerek vekil, müsteşar v.b. yapıldığını biliyoruz.
8-Avrupa’daki kazanımlara sürekli çamur atmaya çalışanlar önce kazanılmış hakları neden vermediklerine baksınlar. Aleviliğin kendine has semavi dinlerden ayrı bir inanç olduğunu kabullenememektir. Mücadeleleri Mücadelemizdir.”
‘Alevilik yok sayılan dilde ve kimliktedir’
Alevilik Haktır ve yaşamın inancıdır. İşini kaybeden işsizde, evladını kaybeden anada, gelecek kaygılı her gençte, katledilen kadında, kuruyan derede, kirlenen denizde, yakılan ormanda, yok sayılan dilde ve kimliktedir. Yaşamları daraltılan, yok edilen hayvandadır.
Cümle alanlardadır. Gerçeğin demine hü.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.