Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

Nurten Yalnız Yazdı: Demokrasi Mücadelesi‘nde Tarz ve Yöntem

Her mücadele kendi ruhuna uygun bir biçimde seyir ederse, o mücadele kitlelerin bilincinde bir anlam kazanır. Toplumsal mücadelenin amacı kitlelere bilinç taşımak ve birleşik bir mücadele ruhu etrafında birleşmlerini sağlamaktır.

Doğru bir amaç ve yönelim çerçevesinde aktarılmayan, aktarılamayan bir anlayış içeren bir yöntemin kazandırıcılığı olmayacağı gibi, süreç içerisinde toplumsal mücadelenin kendi özünden uzaklaşmasınada hizmet edecektir.

Toplumsal örgütlenme mücadelesi yürüten, demokrasi ve özgürlük talepleri olan bütün kesimler söylemlerinde ve uygulamalarında bir tutarlılık içerisinde hareket edebilirlerse geniş halk kitlelerini birleştirme olanaklarını yaratabilirler.

Yer küremiz bir savaş alanına dönüştürülmüş.

Ukranya ve Rusya savaşı kapitalizmin hegonomik paylaşımında emekçilere, ezilen halklara ölüm ve yoksuluk, sermaye tekkellerine daha çok zenginlik sunduklarını bizlere bir kez daha göstermiştir. Dünya halkları üzerinde terör estiren, gladyocu Nato, Rusya -Çin eksenli yayılmacı bir cepheye karşı ezilenlerin tarafı mazlum halkların, dünya işçi sınıfının saflarında bir örgütlenmeye gidilerek bir yandan savaşa karşı protostoları örgütlemek, diger taraftan gelişen sokak mücadelesini doğru bir yönelimle yaşanılası bir dünya için özgürlük taleplerini yükseltmek olmalıdır.

 Kapitalistler arasındaki it dalaşında taraf olmak bizim görevimiz degildir.

Biz demokratların, ezilen yığınların görevleri toplumsal muhalefeti birleşik bir mücadele etrafında dogayı ve insanı korumayı esas alan bir örgütlü mücadeleyi esas almak olmalıdır. Kafa karışıklığına, bilinç bulanıklığına yer vermemeliyiz! Düşüncede ve eylemsel yönelimizide pratikte bir netliğe kavuşmak elzemdir gelecegimizi kazanmak için.

Kurumlar arasında her kafadan çıkan ayrı bir ses ve söylemin kazandırıcılığı olamaz, yönetici kadrolar söylemlerinde ve uygulamalarında kurumsal yapının eylem planına, politik söylemlerine kulak vermeli, her kafadan ayrı ayrı çıkan seslerin örgütsel birliğimize faydası olmayacağı gibi bizat birliğimizin bozulmasına katkı sunacağını bir an olsun unutmamalıyız.

Alevi örgütlenmesi içerisinde yer alan her kurum ve üye sorumluluk bilinci ile hareket etmelidir. Bazı kurum yöneticilerimiz Rus- Ukranya savaşında, Ukranyadaki savaş mağdurları için bağış kampanyaları çağrıları ve taleplerine tanık olmaktayız . Eğer bir bağış kampanyası olacaksa merkezi bir planlama etrafında tüm kurumların tartışmaya dahil edildiği, etraflıca üzerinde düşünüldügü bir kararlaşma ile olması, en doğru yöntem olacaktır. Bireysel, fevri çıkışların örgütsel birliğimize yararı olmayacaktır! Nurten Yalnız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.