Alevi Haber Ağı

Alevi Haber Ağı Web Sitesi

HAKİKAT MUTLAKA ORTAYA ÇIKACAK

Nurten Yalnız

İnsanlık çok zorlu bir süreçten geçiyor. Uygarlık olarak toplumlara sunulan kapitalist barbarlık insana dair hiç bir kural, değer tanımıyor. Günümüzde emekten yoksun bedava kazanma toplumun geniş kesimlerinde kabul görmüş bir yaşam haline gelmiştir.
İnsan inandığı değerler ve bu değerler sistemi ölçüsünde toplumsal aydınlanmaya sunduğu katkılar ölçüsünde insan olabilme niteliğine kavuşabilir. Bireysel çıkar ve egoları için ortalığı ayağa
kaldıranların sesi oldukça yüksek çıkıyor, çünkü bedava, çıkarcılık ve menfaat üzerine yaşamını inşa eden geniş toplumsal kesimleri bu kirli, yalan sesin tatmin edici bir etkisi oluyor.

Yalan gercegin yerini almış, işine, ekmeğine haram katanların çığlıkları yankılanıyor her yerde. Mal dünyası önünde iradesini egen, kul olanlar, kendisi olmaktan çıkanlar ortalığı ayağa kaldırıyor ama nafiledir bu bağrışmalar.

Hakikat ortaya çıkacaktır, ama bu yavaş olacak, ergeç ışık taşıyıcılarının yaktığı kıvılcımlar karanlıkları aydınlatacak, toplumsal aydınlanmayı gerçekleştirecektir.
Eski Yunan filozoflarından Aristo Tales insan yaşayan hayvandır der. Oysa insanı hayvanlardan değerli ve farklı kılan bir çok özelikler vardır.
İnsan bir kültür elçisi ve taşıyıcısıdır, kültürel değerlerin yaratıcısıdır.
Bir hayvanın sahibi tarafından doyurulması, bakıma alınması, korunması bu hayvanın insana dönüşmesini sağlayacak bir etki yaratmaz.
Çıkarları için başkasına kul olan, kendi özgür iradesini başkasına teslim etmiş olan insan görünümündeki canlı türüde hayvanlaşmaktan kendisini kurtaramamıştır.
Tüm canlılar ile aynı ortam içerisinde bir yaşamı sürdürmek, tüm canlıların haklarını korumak önemlidir ancak bundan insanların hayvanlar gibi yaşayacağı anlamınıda çıkaramayız.
Toplumsal yozlaşma ve çürümenin temelinde yatan temel etken insani değerler olarak anlaşılan tüm kültürel ve ahlaki normlardan uzaklaşmadan kaynaklanmaktadır.
Ķültürel değrelerimizden, ahlaki yaşam tarzımızdan uzaklaşmak bizim hakikatimiz değildir.
Bizim hakikatimiz toplumsal değerleri korumaktır, dürüst bir insan olmaktır, ahlaki olmayan yaşam ve davranışlarını terk etmektir, toplumsal aydınlanmayı gerçekleştirmek ve tüm varlıkların yaşam hakını savunmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.